Användning

Instruktioner - Vakuum matlådor

  1. Sätt pumpens nedre del över luftventilen, se till att det är tätt mellan pumpen och locket.
  2. Tryck lätt på knappen på ovansidan, som då indikerar grönt och pumpen börjar då suga ut syret ur behållaren för att skapa vakuum. Tillse att pumpen slutet tätt över ventilen och att det inte är något fysiskt föremål eller väta däremellan.
  3. Pumpen slutar när syret är extraherat.
  4. Att knoppen på ventilen nu är inåtvänt indikerar att det är vakuum i behållaren.
  5. Knäpp fast lockets fästen i behållaren.
  6. För att släppa in luft i behållaren så att locket kan lyftas av trycker du ihop gummit/lyfter på ventilförslutningen på locket.

Tips

  • Fyll inte behållaren med mer än ca 80% om det är mycket vätska i maten, pumpen suger då ut vätskan.
  • Pulver bör inte heller vakuumförpackas då även det sugs ut.
  • Pumpen går utmärkt att använda även till vakuum påsar bl.a för att generell frysförvaring
  •  Använd till snabbmaringering. Genom att marinera kött i vakuum öppnas porerna och proteinet suger upp vätskan och smakerna snabbare. Tar ca 1-2 timmar.

Till webshop