Säkerhetsinstruktioner

 • Undvik att använda eller förvara produkten i hög temperatur, hög luftfuktighet, dammigt, stark statisk elektricitet eller starkt magnetiskt fält.
 • Placera inte produkten nära värmekällor, högtemperaturföremål eller eldkällor.
 • Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
 • Om du inte använder produkten under en längre tid, ta ut batteriet för att förhindra batteri läckage.
 • Plocka inte isär, demontera eller modifiera produkten.
 • Om du hittar några tecken på skador på produkten, använd den inte.
 • Det är förbjudet att kasta batteriet i elden. Kassera det använda batteriet enligt föreskrifterna.

Varningstext

 • Placera inte produkten under någon tung maskin.
 • Observera att vibrationer eller fall kan orsaka skador på maskinen. Använd och förvara produkten varsamt.
 • Var uppmärksam på den positiva och negativa riktningen när du installerar batteriet och se till att batterilocket är stängt efter installationen.
 • Använd AA-alkaliska batterier av samma märke. Undvik att använda kolbatterier, uppladdningsbara batterier och blandade gamla och nya batterier.
 • För att rengöra produkten rekommenderas att använda en mjuk handduk för att torka av dess yta. Undvik att sänka ner eller tvätta produkten med vatten för att undvika kortslutning. Det är förbjudet att använda  bensin eller andra flyktiga vätskor för att torka av, vilket kan orsaka försämring, missfärgning och skador på maskinen.