CA 1/3 av all producerad mat går förlorad. Enbart matsvinnet står för nära 10% av de globala växthus utsläppen. Om mat svinnet vore ett land så skulle det vara den tredje största utsläpparen av växthusgaser, efter USA och Kina. Ca 175 kg mat slängs i snitt per person inom EU. Siffror visar att 10% av detta handlar om okunskap om innebörden av datum stämplingen. Att halvera mat svinnet till år 2030 är ett av FN´s 17 globala hållbara mål och är även antagna av bl.a EU och dess respektive medlemsländer. Mängden matsvinn är fördelat lika i samtliga samhällsklasser.

Fördelningen av mat svinnet inom EU

Hushållen

Restauranger & Caféer

Dagligvaruhandeln

Fakta minskat matsvinn

Genomsnittligt hushåll

Genomsnittliga hushållet slänger mat för ca 6000sek per år. Spara 500kr i månaden på att minska ditt matsvinn.

Globalt mål

Gemensamma globala målet för alla hushåll är att halvera sitt matsvinn till 2030, enligt FN.

 

Slängs mest

De varor som längs mest i onödan är: Grönsaker (26%) spannmål (24%), rotfrukter (19%) & frukt (16%)